Statukset:

Elossa: lauma on vahva, olemassa ja hyvässä kunnossa, mikään ei uhkaa

Keskiverto: lauma on olemassa mutta se on vähäinen.

Todella huono: laumasta on tuskin mitään, jäljellä, se on levinnyt ympäri maailmaa, siitä ei ole juuri tietoa

Hävinnyt: laumasta ei ole ketään jäljellä tai jäljellä on vain pari yksilöä.

Myrskyn heimo:

Status: Elossa

Johtaja: Lamira

Tietoja: Lauma elää toisilla vuorilla demonimaailman toisella puolen, laumalaiset voivat vaikuttaa pelottavilta rujon ulkomuotonsa ja kookaan kokonsa vuoksi, mutta todellisuudessa he ovat lähinnä ystävällistä ja avuliasta porukkaa, etenkin niille, jotka vuoristoon eksyvät. Suurimmalta osin koiraihmisiä. Heidän johtajansa on nuori mutta hyvin määrätietoinen ja älykäs.

Alkuperä: lauman alkuperä on hieman epäselvä.

Tuliheimo:

Status: Keskiverto

Johtaja: Sigriid

Tietoja: Tuliheimosta on tietoja hyvin vähän, on vain tiedossa että he ovat kissaihmisiä ja että he elävät rauhan meren läheisyydessä. Heidän kerrotaan olevan hieman vetäytynyttä ja erikoista porukkaa.

Alkuperä: alkuperä on tuntematon vähäisten tietojen vuoksi

Sielunheimo:

Status: todella huono

Johtaja: Frozen soul, tutummin Frozen

Tietoja: Jotkut väittävät että sielunheimolaiset olivat pahoja, kieroja ja julmia. Todellisuudessa he olivat lähinnä aika varautuneita ja kylmiä uutta kohtaan, lähemmin tutustuessa heistä tuli erittäin ystävällisiä ja puheliaita. Amic tuhosi heidän laumansa matkalla demonien alueille. Lauman tuhotumisen jälkeen jäljelle jäivät vielä haamusoturit, sielunsa menettänyt Frozen soul ja tämän ikuneen vaipunut tytär, sekä veljekset Larry ja Lupin. Sielunheimolaiset olivat tunnettuja demoninmetsästystaidoistaan ja sielunparannuskyvyistään. He ovat koiraihmisiä.

Alkuperä: alkuperää ei ole koskaan varmistettu sillä sielunheimolaiset eivät menneestä mieluiten puhu.

Metsäheimo:

Status: Elossa

Johtaja: Shuni

Tietoja: metsäheimon sanotaan olevan ystävällistä, vieraanvaraista mutta hyvin määrätietoista poukkaa. Heimo koostuu lähinnä kissaihmisitä. He elävät rauhan järven läheisyydessä ja ovat hyvin luonnonläheisiä. He ovat erittäin taitavia ja arvokkaita sotureita, jos heitä riveihinsä sattuu saamaan. Shuni on erittäin jämkkä johtajatar.

Alkuperä: heidän sanotaan vaeltaneen kadonneen maailman läpi rauhan järvelle.

Tuuliheimo: 

Status: Keskiverto

Johtaja: Shine

Tietoja: Tämäkin heimo elää rauhan järven läheisyydessä, he pitivät jonkin aikaa huolta Shanesta, Amicin veljestä, ennenkuin tämä poistui. Lauma koostuu lähinnä kissaihmisistä, mutta koiraihmisiäkin löytyy aika tavalla. Lauma on hyvin rauhaa rakastavaa, ystävällistä ja rauhallista, he auttavat ihmistä tämän menneestä riippumatta. Shine on Shunin sisko mutta aivan vastakohta tähän.

Lauman alkuperä: Jakaantui erilleen Metsäheimosta heidän päästyään päämääräänsä.

Yön tähdet:

Status: keskiverto

Johtaja: Mian

Tietoja: Yön tähdet ovat Kuunvalon luomia varjo- koiraihmisiä. He liikkuvat lähinnä yön aikoihin ja ovat hyvin salaperäistä porukkaa, heissä on vain se erikoista, etteivät he ole oman jumalansa suojeluksen alla, heidän suojelijanaan toimii AK. Yön tähdet omaavat varjovoimat, he ovat koiraihmisiä.

Alkuperä: Kuunvalo loi heidät elämään varjojen kautta.

Kuusudet:

Status: Keskiverto

Johtaja: Silver Moon

Tietoja: kuusudet ovat susia joiden voimat riippuvat kuun vaihteista. He ovat susi- ihmisä, he eivät ole Kuunvalon luomia mutta ovat silti tämän täydessä suojeluksessa. Kuusudet ovat vannoutuneita heimokielen puhujia. He osaavat myös yleiskieltä, mutta heidän johtajanssa Silver Moon on vannoutunut heimokielen puhuja eikä suostu muuttamaan muuhun. Heimolla on raskaita kaunoja Sielunheimoa kohtaan sillä Kuusudet elävät näiden pyhillä mailla ja Sielunheimolaiset tappoivat Kuususia tämän vuoksi.

Alkuperä: Kuusudet vaelsivat kadonneen maailman reunoille turvaan vihalta heitä kohtaan, he päätyivät lopulta asumaan Sielunheimolaisten pyhille maille.

Kuolleet vaeltajat:

Status: Elossa

Johtaja: Stoker

Tietoja: Kuolleet vaeltajat ovat tunnettuja kyvystään varastaa sieluja, he kykenevät jopa viemään Sielunheimolaisten sielut, (näillä on erikoinen suoja sieluissaan joiden vuoksi sitä ei voi varastaa). Kuolleet vaeltajat ovat erittäin hyvissä väleissä Kuususien kanssa. Stokerilla on erittäin tulehtuneet välit Frozenin kanssa. Kuolleet vaeltajat ovat koira- ihmisiä.

Alkuperä: heidän kerrotaan olevan kotoisin suoraan helvetistä.

Ikuiset vaeltajat:

Status: Hävinnyt

Johtaja: ei tietoa

Tietoja: Ikuiset veltajat olivat täysissä voimissaan viimeksi n 4 miljoonaa vuotta sitten. Heidät tuhosi Amicin pikkuveli Shane typerän säännöstön takia. Ikuiset vaeltajat olivat tunnettuja pitkästä iästään, suuresta viisuadestaan ja avoimuudestaan. Heillä oli erittäin vaikeasti ymmärrettävä säännöstö, joka lopulta tuhosi heidät. Ikuiset vaeltajat myös tunnettiin siitä että he etsivät kuolinpaikkaansa niin pitkään kunnes pääsevät sinne. Tunnettuja Ikuisia vaeltajia ovat Ishmir Amic, Shane, Amiram Paul ja Heolar Dion sekä Amicin entinen vaimo joka on nykysemmin kuollut Fairama Gino.

Alkuperä: tuntematon.

Elementaalikot:

Status: Todella huono

Johtaja: ei tietoja

Tietoja: Elementaalikot olivat tunnettuja kyvyistään käyttää useampaa kuin yhtä voimaa, parhaimmillaan yksittäinen henkilö kykeni käyttämään 8 päävoimaa, tästä tunnettuja ovat Christopherin vaimo Anasha ja Elementaalikkojen luoja ja jumala Eehawk. Lauma tuhoutui jostakin tuntemattomasta syystä, nykyään kaikki olemassaolevat Elementaalikot jotka pitävät heimolaisuutensa omana tietonaan tai elävät voimiaan käyttämättä, eräs tunnettu elementaalikko on Lilin, Thomas`w:n vaimo, toinen on Christopherin vaimo Anasha

Alkuperä: Syntyivät Eehawkin suhteen kautta.

Demoninmetsästäjät:

Status: todella huono

Johtaja: ei tietoja

Tietoja: Demoninmetsästäjät ovat tunnettuja taistelutaidoistaan ja kyvyistään tuhota demoneja. Heillä ei tiedettävästi ole juuri maagisia kykyjä paitsi jäljitystaidot, eräänlaiset harhautusloitsut, joillakin maagsiet kyvyt ja kaikilla kyky estää demonien parannusvoimia; (kuulustelu/kidustumielessä). Tunnettuja demoninmetsästäjiä ovat Askin, tämän sisko Kira, hänen poikansa Segrat ja Scarnin vaimo Maya; (heistä myöhemmin pahisoisossa).

Alkuperä: vielä tuntematon.

Erikoisuuksia:

Demonit:

Status: Elossa

Johtaja: päälimmäisenä johtajana toimii Thomas`w mutta jokaisella laumalla on eri johtaja.

Tietoja: demonit käsitetään yleisesti pahansuoviksi, vaarallisiksi ja sitkeiksi olennoiksi mutta on olemassa niitäkin demoneja joilla ei ole pahaa luonnetta, esimerkkinä Valon soturit ja Thomas`w:n sisarukset, sekä muutamat muut. Demonit ovat joko kissa- tai koiraihmisiä, he ovat tulleet sellaisiksi luonnostaan tai muilla keinoilla, tästä esimerkkinä Fenixin isä, Mago.

Alkuperä: Thomas`w loi heidät viimiesessä sodassa.

Epädemonit:

Status: Keskiverto

Johtaja: luojana toimi Gromen.

Tietoja: epädemonit ovat Gromenin luomia olentoja, niillä on käytännössä sielu, mutta ne eivät ole oikeita demoneja. Epädemonit lähinnä elävät isäntien kautta ja kuolevat, jos nämä katkovat yhteytensä heihin. On olemassa myös niitä epädemoneja, jotka eivät isäntää kaipaa, mutta silloin he ovat joko äärimmäisen vahvoja tai eläindemoneja. Epädemonit voivat elää helvetissä ilman isäntää, sillä helvetti on niiden luonnollinen koti, tähän mennessä tunnetuin epädemoni taitaa olla Askinin, mies Talayanon, ( samalla Askin toimii tämän isäntänä). Epädemonit voivat omata niin normaalin demonin kykyjä kuin luojajumalalleen ominaisia mustan magian kykyjä, jotka voivat siirtyä isännälle.

Alkuperä: Gromen loi heidät taistelemaan viimeisessä sodassa.

Seuraavaksi tiedossa sitten hahmoesittelyitä sukupolvi sukupolvelta. Siitä tulee pidempi juttu, mutta se sitten tulee kun olen alkanut saada hommia eteenpäin.